Termini d'inscripcions: fins al 14 d'agost!
Per formalitzar la inscripció caldrà omplir el formulari següent (un per jugador/ora) i enviar-lo a 24httcassa@gmail.com. Cal fer-o aribar a l'organització juntament amb el comprovant del pagament al compte corrent núm: ES23 0075 0107 9007 0127 4924.

Preu de la inscripció:
Obert Català: 15€
24h tt: 20 €; excepte: infantils (15€) i locals i no federats (10€).
Els inscrits a l'Obert Català tenen inscripció gratuïta a la categoria infantil de les 24 hores. Cal assenyalar les dues categories en el formulari d'inscripció.

Create a free web site at www.plisweb.com